RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na


„Świadczenie usług zapewnienia pojemników oraz wywozu odpadów zgromadzonych podczas organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury wydarzeń w sezonie artystycznym 2019, tj.:

- Dni Gorzowa 2019 Energia Miasta! organizowanych w dniach 14.06.2019 do 17.06.2019
- Koniec Lata Party organizowanego w dniach 24.08.2019 – 26.08.2019

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.06.2019, 14:00
Termin rozstrzygnięcia: 12.06.2019, 15:00
Organizator: Miejskie Centrum Kultury

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury, ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp. osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia: 12 czerwca 2019r. do godz. 14:00. Oferty można także przesyłać e-mailem na adres: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Umowa
3. Formularz oferty


Zapytanie ofertowe na prowadzenie lokalu gastronomicznego w Amfiteatrze
prowadzenie lokalu gastronomicznego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.06.2019, 14:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.06.2019, 14:00
termin otwarcia lokalu: 15.07.2019 w godzinach zawartych we wcześniejszej umowie
Organizator: Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim

Zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie lokalu gastronomicznego na zasadzie bistro
i cateringu w Amfiteatrze przy ulicy Drzymały w Gorzowie Wlkp., który będzie nosił nazwę „Pod Klonem”.
Powierzchnia restauracji wynosi 122 m2 w tym sala konsumpcyjna oraz zaplecze gospodarcze z wyposażeniem, do dyspozycji także taras.
Wyposażenie lokalu: załącznik tabela + zdjęcia

Warunki najmu:
• restauracja będzie czynna przez 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli
• w funkcjonowaniu restauracji zostaną uwzględnione potrzeby wynikające z kalendarza imprez MCK
• możliwość wystawienia punktu cateringowego na terenie Amfiteatru na wyłączność po uprzednim zgłoszeniu (minimum dwa tygodnie przed każdą imprezą) organizatorowi.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury, ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp. w zamkniętych kopertach opatrzonych jedynie napisem "Konkurs - prowadzenie lokalu gastronomicznego." osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 12 czerwca 2019r. do godz. 14:00.
Oferty można także przesyłać e-mailem na adres: info@emceka.pl

Załączniki:
1)
Ogłoszenie;
2)
Formularz oferty;
3)
Wykaz wyposażenia lokalu,zdjęcia;
4)
Umowa najmu;
5) Zdjęcia wydzielonej części parkingu z przeznaczeniem na prowadzenie ogródka gastronomicznego. (Zdj. 1 i zdj. 2)Opublikował: Marcin Malinowski
Publikacja dnia: 11.06.2019
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 25.03.2019
Dokument oglądany razy: 3 887