RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Gorzów Wlkp., 17.05.2019

MCK.DMiPFZ.272-18.19.JSM

Wyniki postępowania
dotyczącego „Najmu lokalu w Amfiteatrze MCK w Gorzowie Wlkp. wraz z zapleczem kuchennym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej”.
na podstawie zapytania ofertowego ogłoszonego 05.07.2019 r.

Zamawiający Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:


Oferty złożone w postępowaniu:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Liczna punktów w kryterium cena 100%
1 Zakład Usługowo Handlowy „Elżbieta” Elżbieta Swatkowska
ul. Andersa 10/16
66-400 Gorzów Wlkp.
100%


Wybór oferty:
Zamawiający, zgodnie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym za najkorzystniejszą została wybrana oferta:
Zakład Usługowo Handlowy „Elżbieta” Elżbieta Swatkowska
ul. Andersa 10/16
66-400 Gorzów Wlkp

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określonym w zapytaniu ofertowym nr MCK.DMiPFZ.272-18.19.JSM i otrzymała największą liczbę punktów (100 %) na podstawie kryteriów oceny.Opublikował: Marcin Malinowski
Publikacja dnia: 17.07.2019
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 25.03.2019
Dokument oglądany razy: 4 202